Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

ARRE Remaining History verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer (bij directe overschrijvingen)
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ARRE Remaining History verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@remaininghistory.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

ARRE Remaining History verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling en bestelling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- ARRE Remaining History verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

ARRE Remaining History zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen zijn:
Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting).
Bestellingsdetails (zoals overzicht bestelde producten): 7 jaar (wettelijke verplichting).
Correspondentie: max. 6 maanden (tenzij anders overeengekomen).
Webshopaccounts: tot 5 jaar vanaf laatste bestelling.

Delen met anderen

ARRE Remaining History verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hierbij kan gedacht worden aan de belastingdienst, maar bijvoorbeeld ook aan transporteurs of administratieve diensten.

ARRE Remaining History maakt gebruik van de volgende diensten, computerprogramma's of -systemen:

Google; e-mail en analytics
KNAB bank: verwerken van betalingen.
Sisow iDeal: verwerken van betalingen.
CCV-Pay: verwerken van betalingen.
iZettle: verwerken van pintransacties.
SendCloud: verzending bestellingen.
PostNL/DHL/UPS: verzending bestellingen.

Al deze diensten, programma’s en systemen hebben de gebruikersovereenkomsten en het privacybeleid aangepast conform de AVG.

In kaart brengen websitebezoek

ARRE Remaining History gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@remaininghistory.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. ARRE Remaining History zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

In het geval dat het direct contact met ARRE Remaining History niet leidt tot een passende oplossing, dan willen wij u er op wijzen dat u altijd de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

ARRE Remaining History neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@remaininghistory.com